آقاي مهندس غياثوند ازموسسه قرآني ثامن الحجج (ع) بازديدكردند

نوشته شده توسط زهرا دباغها در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
دوشنبه گذشته همايش مربيان كودك باحضور 150 مربي برگزار شد

 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
شرح دوره ها ي آموزشي به شرح ذيل ميباشد

  

فهرست

 

ضوابط كلي دوره هاي آموزشي

مقدمه

 

 

شرايط مالي دوره هاي آموزشي

 

دوره هاي آموزشي زيبا خواني و فنون قرائت قرآن

 

 

خدمات قرآني

 

دوره هاي آموزشي رشته ي ترجمه و مفاهيم قرآن

 

ملزومات آموزشي

 

دوره هاي آموزشي رشته ي حفظ قرآن

 

 

برنامه هاي آينده

 

دوره هاي آموزشي رشته ي تفسير و علوم قرآني

 

دوره هاي آموزشي رشته ي معارف اسلامي

 

 

 

دوره هاي آموزشي ويژه ي كودك و نوجوان

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي رشته ي زيبا خواني و فنون قرائت

 

 

روخواني و روانخواني

تربيت مربي تجويد

 

 

آموزش نماز

تربيت مربي فنون قرائت

 

 

تجويد مقدماتي

تربيت مربي تواشيح خواني 

 

تجويدتكميلي

 

تربيت  داورتجويد

 

 

ترتيل خواني مقدماتي

 

تربيت داور وقف و ابتدا

ترتيل خواني تكميلي

 

تربيت داور فنون قرائت

 

                 

فنون قرائت مقدماتي

طرح نغمه هاي آسماني

 

 

فنون قرائت تكميلي

 

طرح صحت قرائت نماز

 

 

فنون قرائت تخصصي

مجمع قاريان قرآن

 

 

تواشيح خواني مقدماتي

تواشيح خواني تكميلي

 

تربيت مربي رو خواني و روانخواني

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي رشته ي ترجمه و مفاهيم قرآن

 

آموزش مفاهيم قرآن آقاي وكيل

 

علم بلاغت

 

ترجمه و مفاهيم قرآن كريم آقايان محدث ،صفار هرندي ، علامي

ادبيات تطبيقي

 

 

ترجمه و مفاهيم قرآن كريم فهم زبان قران

آموزش مفردات قرآن

 

زبان قرآن

تربيت مربي ترجمه و مفاهيم قرآن كريم

علم صرف

 

طرح قرآن در خانه

 

 

علم نحو

ترجمه و تفسيريك جلدي قرآن كريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي رشته ي حفظ قرآن

 

 

حفظ ترتيبي 4 ساله

حفظ سوره اي

 

 

حفظ ترتيبي 8 ساله

حفظ جزء 30

 

 

حفظ ترتيبي 30 ماهه

حفظ اصناف

 

 

حفظ ترتيبي 15 ماهه

 

تربيت مربي حفظ

 

حفظ جامع

 

تربيت داور حفظ

 

حفظ موضوعي نوجوانان

 

مجمع حافظان قرآن

حفظ موضوعي بزرگسالان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملزومات آموزشي

 

 

خلاصه روش صحيح حفظ قرآن

 

فرم داوري تجويد

 

 

گواهي نامه پايان دوره

فرم داوري وقف و ابتدا

 

 

گواهي نامه كاركنان دولت

فرم داوري صوت

 

 

كارنامه

فرم داوري لحن

 

 

فرم نظرسنجي

فرم داوري صحت قرائت نماز

 

 

تفاهم نامه همكاري با ادارات و سازمانها

فرم گزارش كارورزي مربي

 

 

آيين نامه و فرم داوري حفظ

كارت ثبت فعاليتهاي قرآني اعضاي مجمع حافظان قرآن

 

فرم داوري تجويد و ترتيل آزمونهاي حفظ قرآن

كارت ثبت فعاليتهاي  قرآني اعضاي مجمع قاريان قرآن

 

 

آيين نامه هاي داوري

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات قرآني

 

مدارس قرآني مهاد

 

جلسات خانگي قرآن

 

 

مهد كودك و پيش دبستاني قرآني

 

فوريت هاي قراني

 

آموزش مجازي قرآن

 

مسابقات قرآني ، محافل ، همايشها و نمايشگاه ها ي قرآني

 

آموزش غير حضوري قرآن

 

آموزشگاه زبان عربي و انگليسي

 

 

مركز مشاوره و آموزش هاي تلفني قرآن

آموزشگاه كامپيوتر  

 

 

آموزش كاركنان دولت

 

مرگزمشاوره خدمات روان شناسي هدايت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط كلي دوره هاي آموزشي

 

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان زيبا خواني و فنون قرائت  قرآن

آزمونهاي اجزا

 

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان ترجمه و مفاهيم قرآن

 

آزمونهاي عمومي

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان حفظ قرآن

 

صدور گارنامه

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان تفسير و علوم قرآني

 

صدور گواهي نامه

 

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان معارف اسلامي

جوايز ترمي

 

آيين نامه تعيين سطح مربيان تعيين سطح مربيان كودك

ماهنامه ي قرآني

 

 

اشل حقوقي مربيان

حدنصاب

جايزه ويژه ي حافظان كل قرآن

 

قالب كلي ترم هاي يكسال

 

 

كارت طلايي

 

آزمون ورودي

 

زمان بندي كلاسي

 

ترازمالي

 

جابجايي دوره

 

برآورد مالي

 

ارزشيابي مستمر

 

تذكرات

 

آزمونهاي پاياني

 

 

دوره آزماشي

 

 

آزمونهاي شفايي

 

 

آزمونهاي كتبي

 

 

 

 

آزمونهاي دوره هاي تربيت مربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي ويژه ي كودك و نوجوان

 

جوانه هاي قرآني

 

تربيت مربي طرح گام نخست

 

 

تربيت مربي جوانه هاي قرآن

 

 

طرح گام نخست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره هاي آموزشي رشته معارف اسلامي

 

 

 

احكام عمومي

شرح و حفظ نهج البلاغه1

 

 

اخلاق سطح 2

 

 

احكام كاربردي

 

شرح و حفظ نهج البلاغه 2

اخلاق سطح 3

 

احكام پسران

 

 

شرح و حفظ نهج البلاغه3

 

معارف اسلامي

 

احكام دختران

 

شرح و حفظ نهج البلاغه4

 

شرح زيارت عاشورا

 

 

احكام حج

 

آشنايي با صحيفه ي سجاديه

 

شرح دعاي ندبه

 

 

احكام خانواده

شرح و حفظ صحيفه ي سجاديه

آموزش مداحي

 

احكام تخصصي

 

عقايد سطح 1

 

آداب و احكام نماز

 

تربيت مربي احكام

 

عقايد سطح2

 

امر به معروف و نهي از منكر

 

آشنايي با نهج البلاغه

 

 

اخلاق سطح 1

 

 مهدويت

 

 

 

رشته تفسير و علوم قرآني

 

تفسير ترتيبي نور

 

آشنايي با تفاسير و مفسران

 

تدبر در قرآن

 

تفسير ترتيبي نمونه

تاريخ قرآن

 

كارشناسي علوم قرآن و حديث

تفسير ترتيبي مهر

 

علوم قرآني

 

 

تفسير ويژه ي حافظان

قصص قرآن

 

 

آشنايي با قرآن استادمطهري

 

تربيت مربي تفسير

 

 

اصول و قواعد تفسيري

 

شيوه ها و مهارتهاي بيان تفسير

 

 

 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
تلفن گوياي مؤسسه قرآ/ني 33363616 ميباشد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
به حمد لله كلاسهاي موسسه قرآني ثامن الحجج (ع) هوشمند شد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در سه شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ |
مربيان وكادر اجرايي مؤسسه از روز چهارم بهمن به اين دوره در اصفهان اعزام ميشوند

نوشته شده توسط زهرا دباغها در جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ |
آزمون تربيت معلم كلاس صبح وبعد ازظهر ارتاريخ ٢٤ بهمن شروع خواهد شد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در جمعه بیست و ششم دی ۱۳۹۳ |
صوت ولحن مقدماتي يا ترتيل هفت دستگاه استاد دباغها اين هفته چارشنبه ساعت ٨ صبح تشكيل گرديد وظرفيت آن پر شده وعلاقه مندان ميتوانند در كلاسهاي جديد تشكيل اول بهمن ثبت نام كنند 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
 

                                             

       

   هرهفته دعاي پرفيض ندبه ساعت ٨ صبح جمعه برگزار ميگردد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
كلاس هاي مهارت تجويد استاد دباغها ازاين هفته  روزهاي چهارشنبه ساعت ٢ الي ٤ وپنج شنبه ساعت ٩ الي ١١ برگزار ميگردد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
اين هفته دوكلاس تربيت معلم ويژه مقطع سني ديپلم به بالا تشگيل گرديد كه روزهاي آن دوشنبه وچهارشنبه صبح وبعد از ظهر ميباشد وكلاسهاي مذكور نيز ثبت نام آن تا هفته آينده ادامه دارد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
كلاس هاي آموزشي ويژه ابتدايي اين هفته تشكيل شد  البته ظرفيت آن پر نشده وعلاقه مندان ميتوانند ثبت نام كنند

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
سري جديد ثبت نام خردسالان  ويژه مقاطع سني  ٣ الي ٦ سال  شروع شد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
سري جديد ثبت نام خردسالان  ويژه مقاطع سني  ٣ الي ٦ سال  شروع شد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
ثبت نام كلاس مداحي  اين هفته پايان ميپذيرد وجلسه توجيحي آن روز سه شنبه ساعت 10صبح ميباشد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
كلاس تدبر استاد دادرس اين هفته ساعت هشت ونيم صبح روز چارشنبه برگزار ميشود

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
مکان مؤسسه قرآن و عترت بقیة ا... (ثامن الحجج علیه السلام )از مکان قبلی با آدرس چهارراه نادری خیابان عبید زاکان پایینتر از قنادی رضا روبروی مغازه هوشمندی جنب عطاری مهر گیاه به آدرس خيابان سعدي كوچه سيروس احمدي پلاك ١٤تغییر یافته و به حمد ا... مکان جدید با امکانات بیشتر و فضای مناسب تر در دو طبقه شامل ٩کلاس و اتاق بازی و محوطه بازی حیاط می باشد و کلاس ها مجهز به کامپیوتر و تلوزیون و انواع وسایل کمک آموزشی است و با عنایات خاص حضرت ولی عصر ( عج) تلاش بر این بوده که محیطی بسیار مناسب با امکانات بسیار عالی در اختیار فعالیت های قرآنی و تربیت نسل جوان استان قرار گیرد . 

 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |
جشن ميلاد آقا رسول الله بامداحي استاد خوئيني  روز پنج شنبه ساعت ٩ صبح برگزار شد

نوشته شده توسط زهرا دباغها در پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ |