موسسه قرآنی ثامن الحجج وموسسه قرآن وعترت بقیه الله قزوین

آشنایی با مقامات موسیقی اعراب

آشنایی با دستگاه های موسیقی در عرب

 

در تلاوت قرآن از هفت مقام اصلی و گوشه های انها استفاده می شود که بصورت خلاصه در عبارت صنع بسحر گنجانیده شده اند.

- ص مخفف مقام صبا - ن نهاوند- ع عجم-  ب بیات-  س سه گاه-  ح حجاز و - ر مخفف مقام رست می باشند.

 

هر چند بعضی مقام چهار گاه را هم مقام مستقلی دانسته و در نتیجه به هشت مقام اصلی قائل گردیده اند.

در اینجا اشاره بسیار کوتاهی به این مقامات و بعضی فروعات آن خواهیم نمود.

مقام (Gamme) یک طرح کلّی و الگویی است برای آفرینش نغمات و ملودی ها. اگر با یک نگاه کلی بنگریم می توانیم مفاهیم مقام، نغمه، لحن، آواز، دستگاه، گام و موارد مشابه آن را در یک تعریف کلی بگنجانیم، اگر چه در تعریف اصطلاحات برخی از این مفاهیم با دیگری تفاوت دارد. تمایز و تشخص هر مقام نتیجه تغییر حالات و کیفیات یک نغمه و ملودی و تفاوت هر مقام با مقام دیگر نتیجه اختلاف در تغییر مسافت ها و فواصلی است که بین درجات صوتی هر مقام نسبت به مقام دیگر وجود دارد. در موسیقی مقامی ایران (و شرق) فاصله 1 دیوان (اکتاو) را به 8 گاه تقسیم می نمودند (از یگاه تا هشتگاه). بعد از حمله اعراب به ایران در صدر اسلام و همچنین در دوران سلطنت عثمانی، این فواصل و پرده ها به طور کامل به کشورهای عربی و اسلامی منتقل گردید و تاکنون نیز همان فواصل و پرده ها با نام های ایرانی در فرهنگ موسیقی این کشورها به چشم می خورد. البته این مطلب سبب انکار اصالت موسیقی عربی نخواهد شد. تردیدی نیست که وارثان امروز موسیقی عربی ضمن تأثیرپذیری از فرهنگ و تمدّن ایرانی و برخی تمدّن ها و جریان های فرهنگی دیگر در طول تاریخ، بر میراث کُهن خود نیز تکیه داشته اند؛ میراثی که بخشی از آن را باید در تمدّن های باستانی عربستان جنوبی و بخش دیگری از آن را در تمدّن کهن مصریان ـ که در عصر کنونی طلایه دار موسیقی مقامی عرب می باشند جستجو نمود.

در کتاب بهجت الروح آمده است: هر مقامی بر خلاف اهل ریاضی از پیغمبری صلوات الله علیه پیدا شده ... حضرت ابوالبشر آدم (ص) در مقام راست ربنا ظلمنا انفسنا ... می گفتی و حضرت موسی علیه السلام در وادی ایمن در مقام عشاق ناله و مناجات کردی ...

یاد این نکته هم خالی از لطف نیست که هر چند موسیقی مقامی عرب در رشد و بالندگی خود مرهون موسیقی ملّت های دیگر همچون ایرانیان بوده، اما امروز در میان موسیقی های جهان دارای هویتی کاملاً مستقل می باشد و در حال حاضر حتی از تحرّک و پویایی بیشتری نسبت به موسیقی مقامی ایران برخوردار است و به مرور جای خود را در میان موسیقی های جهانی باز نموده و صبغه بین المللی پیدا کرده است.

انتساب مقامات به پیامبران

در کتاب بهجت الروح آمده است: هر مقامی بر خلاف اهل ریاضی از پیغمبری صلوات الله علیه پیدا شده ... حضرت ابوالبشر آدم (ص) در مقام راست ربنا ظلمنا انفسنا ... می گفتی و حضرت موسی علیه السلام در وادی ایمن در مقام عشاق ناله و مناجات کردی و حضرت یوسف (ع) در قعر چاه و زندان به مقام عراق گریستی و ....

ـ تعریف مقام

در اصطلاح موسیقی به مجموعه ی اصواتی که بین یک نت و تکرار آن (جواب) با ترتیب معیّن قرار دارد مقام گفته می شود.

ـ تعریف نغمه

نغمه در لغت، عبارت از صدایی موسیقایی است که خالی از کلام و حرف باشد. در اصطلاح موسیقی نغمه در این معانی به کار رفته است: هر صدای موسیقایی (Sing)، ملودی (Melody)، در مقابل هارمونی (Harmony) [موسیقی چند صدایی]، مقام اصلی (Gamme)، مقام فرعی یا مشتقات یک مقام اصلی (گوشه) همچون نغمه شوری از مقام بیات، نغمه هزام از مقام سیکا و یا نغمه نکریز از مقام نهاوند.

ـ تعریف لحن

لحن در تلاوت قرآن، کیفیتی است که از استفاده صحیح و مطلوب مقامات و نغمات عربی برای ارایه آیات قرآن کریم بر اساس اصول و مبانی مربوط حاصل می آید.

 

مقامات اصلی و تعداد آن

 

1ـ مقام راست

2ـ مقام بیاتی

3ـ مقام صبا

4ـ مقام سیکاه (سه گاه)

5ـ مقام حجاز

6ـ مقام نهاوند

7ـ مقام عجم (ماهور ـ راست پنجگاه در موسیقی ایرانی و گام ماژور در موسیقی غرب)

8ـ مقام کُرد

9ـ مقام نوا

10ـ مقام جهارکاه (چهارگاه)

 

در موسیقی مقامی عرب تعداد مقامات اصلی و فرعی (گوشه ها) بالغ بر سیصد است.

ـ شناخت علمی مقامات عربی

 

مقام هایی که بر روی درجه DO (راست) قرار دارند:

 

1ـ مقام راست

2ـ مقام سوزناک

3ـ مقام حجازکار

4ـ مقام نهاوند

5ـ مقام نکریز

مقام هایی که بر روی درجه Re (دوکا) قرار دارند:

6ـ مقام بیاتی

7ـ مقام کرد

8ـ مقام حسینی

9ـ مقام شوری

10ـ مقام عشّاق مصری

11ـ مقام صبا

12ـ مقام صبا زمزم

13ـ مقام حجاز

14ـ مقام شاهناز

مقام هایی که بر روی درجه mi (سیکاه) قرار دارند:

15ـ مقام سیکاه

16ـ مقام هزام

مقام هایی که بر روی درجه Fa (جهارکاه) قرار دارند:

17ـ مقام جهارکاه

مقام هایی که بر روی درجه Si (قرار) استقرار یافته اند:

18ـ مقام عجم عُشِیران

19ـ مقام بستنکار

20ـ مقام عراق

در موسیقی مقامی ایران با نام ماهور و در موسیقی غرب به گام ماژور نامبردار است. دارای مقامات فرعی همچون عجم عشیران، چهارگاه، سوز دل آرا و شوق افزا می باشد. نغمه ای شاد و شادی آور امّا نه به طور مطلق. بسیار اتفاق می افتد که مقام صبا و عجم را با هم ترکیب می کنند که خود حاوی معانی بدیعی می شود.

ـ وجود ارتباط و تطابق مضامین آیات قرآنی با نغمات و مقامات گرچه به قول برخی از اساتید ما این امر کلیت ندارد و حالتی که قاری به مقام و نغمه می دهد، آن مقام را شاد و فرح زا و یا محزون و غمگنانه می کند، امّا رعایت تناسب و ارتباط میان مقام و موضوع آیه خودکاری هنری است. با شناخت حالت هر مقام و موضوعات آیات و تناسب آنها با یکدیگر و رعایت این تناسب، تلاوت قاری قرآن علاوه بر بیان لفظی، بیان تصویری پیدا می کند، این بیان یکی از مصادیق اعجاز لفظی قرآن است و تنها هنری که می تواند آن را به عرصه ظهور بیاورد، هنر قرائت است. تلاوتی که در آن، این تناسب رعایت نشود،

تلاوتی بی روح است و گاهی اوقات بی معنی. مثلاً اگر آیه شریفه «خذوه فغلوه ثم الجحیم صلّوه» که در مورد اهل عذاب است و انسان با قدری تأمّل و اندیشه در آیه، از فرط تأثّر و اندوه گریان خواهد شد، با نغمه ای شاد و فرح فزا و شوق افزا (همچون مقام نهاوند) خوانده شود، چنان بی معنی و ناسازگار است که قاری و مُستمع با فکر و صاحب ذوق را به درد می آورد.

1ـ مضامین متناسب با اجرای مقام راست

نشانه های عظمت پروردگار، هدایت تکوینی و تشریعی، آفرینش آسمان ها و زمین، بیان حقایق و معارف، نشانه های تجلّی انوار الهی در جهان، بیان و ابلاغ اسماء و صفات الهی، بیان ابلاغ نبوت و امامت، نشانه های الهی و ...

2ـ مضامین متناسب با اجرای مقام بیات

مقام بیات یکی از مقام های بسیار زیبا، حُزن انگیز و دارای لطافتی خاص است، در بیشتر مضامین کاربرد دارد همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران، آیات منسوب به جهنم، لطافت و زیبایی اخلاق الهی و حُزن از عدم تزکیه نفس، عشق به لقاء الله، محبت و عشق به ایمان و حُزن از نبودن در زمره مؤمنین، عنایت حق تعالی نسبت به هدایت بندگانش، لطف و رحمت رسول اکرم، زیبایی و لطافت توحید، حُزن از عدم معرفت

3ـ مضامین متناسب با اجرای مقام صبا

توصیف جهنم، فرجام کار مجرمان در روز قیامت، خوف از حساب و کتاب و آلام محشر، حیاء از لقاء الله به جهت معصیت، غم و اندوه و ترس از عذاب، انذار و بیدار باش، خوف از عذاب الهی و ...

4ـ مضامین متناسب با اجرای مقام سه گاه

شادی اهل بهشت، شادی و سرور اهل ایمان، شادی از معرفت آیات ربّانی و ...

5ـ مضامین متناسب با اجرای مقام عجم

در موسیقی مقامی ایران با نام ماهور و در موسیقی غرب به گام ماژور نامبردار است. دارای مقامات فرعی همچون عجم عشیران، چهارگاه، سوز دل آرا و شوق افزا می باشد. نغمه ای شاد و شادی آور امّا نه به طور مطلق. بسیار اتفاق می افتد که مقام صبا و عجم را با هم ترکیب می کنند که خود حاوی معانی بدیعی می شود.

6ـ مضامین متناسب با اجرای مقام نهاوند

سرور از معرفت حق تعالی، لذت ایمان به نبوت و امامت خاصه، لذت و بهجت عبادت، لذت نعیم و پاداش اخروی، زیبایی و لطافت ایمان، امید و انتظار رحمت الهی، توصیف اهل بهشت، پیروزی، نصرت و سعادت مؤمنان و ...

7ـ مضامین متناسب با اجرای مقام کرد

این مقام از الحان بسیار حزین می باشد که در موسیقی مقامی عرب نیز از این مقام زیاد استفاده می شود. شباهت زیادی با مقام بیات دارد، به گونه ای که برخی آن را گوشه ای و مشتقی از مقام بیات می دانند.

8ـ مضامین متناسب با اجرای مقام حجاز

سرور و لذت رعایت اخلاق الهی، بشارت به اهل ایمان، عشق به حق تعالی در اثر معرفت او .

 

 

 

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 12:7 | لینک  | 

نام : امام جمعه، عباس
مليت : ايران
تاريخ تولد :
زندگینامه    |    قرائت ها (2)    |    گالري تصوير (2)
نام : سادات فاطمي، سيدمرتضي
مليت : ايران
تاريخ تولد :
زندگینامه    |    قرائت ها (2)    |    گالري تصوير (1)
نام : شاكرنژاد، حميد
مليت : ايران
تاريخ تولد :
زندگینامه    |    قرائت ها (1)    |    گالري تصوير (1)
نام : عادلي، مهدي
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1357
زندگینامه    |    قرائت ها (17)    |    گالري تصوير (8)
نام : فردي، جعفر
مليت : ايران
تاريخ تولد :
زندگینامه    |    قرائت ها (2)    |    گالري تصوير (1)
نام : قصري زاده، منصور
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1346
زندگینامه    |    قرائت ها (13)    |    گالري تصوير (7)
نام : لطفي نيا، محمود
مليت : ايران
تاريخ تولد :
زندگینامه    |    قرائت ها (1)    |    گالري تصوير (2)
نام : موسوي بلده، سيدحسين
مليت : ايران
نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 9:59 | لینک  | 

نام : پورزرگري، محمدرضا
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1349
زندگینامه    |    قرائت ها (23)    |    گالري تصوير (17)
نام : جعفرزاده، عبدالوحيد
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1344
زندگینامه    |    قرائت ها (6)    |    گالري تصوير (1)
نام : خاكي، رحيم
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1353
زندگینامه    |    قرائت ها (7)    |    گالري تصوير (9)
نام : رضيعي، قاسم
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1349
زندگینامه    |    قرائت ها (15)    |    گالري تصوير (5)
نام : سعيديان، محمدحسين
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1344
زندگینامه    |    قرائت ها (14)    |    گالري تصوير (6)
نام : سياح گرجي، علي
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1332
زندگینامه    |    قرائت ها (7)    |    گالري تصوير (2)
نام : سياح گرجي، مسعود
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1358
زندگینامه    |    قرائت ها (13)    |    گالري تصوير (7)
نام : طوسي، سعيد
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1349
زندگینامه    |    قرائت ها (14)    |    گالري تصوير (4)
نام : ملكشاهي، علي‌اكبر
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1340
زندگینامه    |    قرائت ها (10)    |    گالري تصوير (6)
نام : منصوري، كريم
مليت : ايران
تاريخ تولد :
نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 9:57 | لینک  | 

نام : ابوالقاسمی، احمد
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1347
زندگینامه    |    قرائت ها (12)    |    گالري تصوير (15)
نام : اطهری فرد، صالح
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1352
زندگینامه    |    قرائت ها (8)    |    گالري تصوير (5)
نام : الاجگردي، حميدرضا
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1359
زندگینامه    |    قرائت ها (3)    |    گالري تصوير (1)
نام : پناهی، محمدجواد
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1344
زندگینامه    |    قرائت ها (1)    |    گالري تصوير (2)
نام : ربیعیان، حسن
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1343
زندگینامه    |    قرائت ها (6)    |    گالري تصوير (7)
نام : رستمی، حسین
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1348
زندگینامه    |    قرائت ها (12)    |    گالري تصوير (5)
نام : رضائیان، حسن
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1334
زندگینامه    |    قرائت ها (11)    |    گالري تصوير (2)
نام : سبزعلي، حسين
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1335
زندگینامه    |    قرائت ها (13)    |    گالري تصوير (12)
نام : شاكرنژاد، حامد
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1362
زندگینامه    |    قرائت ها (4)    |    گالري تصوير (4)
نام : فردي، حسين
مليت : ايران
تاريخ تولد : 1357
زندگینامه    |    قرائت ها
نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 9:54 | لینک  | 

مجموعه قرائت های مجلسی ویژه موبایل - AMR فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 12 شهریور 1386 ساعت 08:56, بازدید: 27808
Imageمجموعه ۷۰ قرائت های مجلسی از قاریان برتر دنیا ویژه موبایل تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

 

عبدالعال (سوره قمر 54-55 ،رحمان 1-40)

عبدالعال (حشر 22-24)

عبدالعال (نازعات 36-41)

عبدالباسط (انبیا،فجر،شمس)

عبدالباسط (قصص 5-28،حاقه 1-24)

عبدالباسط (قمر،رحمان 1-27)

عبدالباسط (حشر 18،تکویر فجر)

عبدالباسط (حشر 22-24)

عبدالباسط (حجر ،قیامه،نصر،تکویر)

عبدالباسط (مائده 109، تکویر)

عبدالباسط (مریم 1-36، تکویر)

عبدالباسط (مدثر،قیامه)

عبدالباسط (نازعات 27)

عبدالباسط (واقعه 75، شمس)

البنا (نازعات 27-41)

البنا (واقعه 1-40)

البهتیمی (ابراهیم 31-48)

البهتیمی (اسرا 8-34)

بسیونی (الرحمن 1-21)

غلوش (بروج 11، الحاقه)

غلوش (اخلاص)

علامه طباطبایی (مریم 26-31)

عمران (غافر 1-9)

عمران (قیامه، دهر، انفطار)

حصان (انبیا 47-84)

حصان (فاطر (1-12)

مصطفی اسماییل (آل عمران33-62)

مصطفی اسماییل (اخلاص)

مصطفی اسماییل (فاطر 1-24، حاقه 1-12)

مصطفی اسماییل (ق)

مصطفی اسماییل (ق 31، ذاریات1-28، طارق)

مصطفی اسماییل (کهف 13-31، ضحی، شمس)

مصطفی اسماییل (لقمان، حاقه 1-12)

مصطفی اسماییل (نجم 31- قمر 1-15)

مصطفی اسماییل (نجم 32، قمر 1-16)

مصطفی اسماییل (نازعات 36-41)

مصطفی اسماییل (تحریم - حاقه 1-12)

محمد اللیثی (آل عمران 189-195)

کریم منصوری (هود 69-83)

کریم منصوری (لقمان 1-10)

کریم منصوری (مطففین 22-28، شمس)

منشاوی (احلاص)

منشاوی (اسرا 1-14)

منشاوی (فصلت)

منشاوی (غافر 39-68)

منشاوی (حشر 22-24)

منشاوی (روم 17-30- ضحی-شمس- حمد)

سعید مسلم (اعلی)

سعید مسلم (اخلاص)

سعید مسلم (حدید 25 - حشر 22-34)

سعید مسلم (نوح 15)

سعید مسلم (تکویر)

سعید مسلم (تکویر 1-20)

احمد نعینع (فتح 28)

استاد پرهیزگار (نحل 84-98)

استاد پرهیزگار (نوح 62، فرقان 1-11)

سید سعید (لیل)

محمد حسین سعیدیان(یس 28-54)

محمد حسین سعیدیان(یوسف 1-22)

شحات محمد انور (دهر 1-22)

شحات محمد انور (اخلاص)

شحات محمد انور (فصلت)

شحات محمد انور (قصص 1-25)

شحات محمد انور (کهف 107 - شمس - ضحی- زلزال)

شحات محمد انور (نازعات 26-41)

شحات محمد انور (ضحی - شرح - تین - علق)

شعشاعی (اخلاص)

محمود طبلاوی (انبیا 101- طارق - بلد)

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 3:12 | لینک  | 

سایت دانلود تلاوت
کارت شارژ رایگان ایرانسل
تلاوت تصویری از استاد مصطفی اسماعیل
درباره مصطفی اسماعیل
سایت استاد مصطفی اسماعیل
سایت استاد محمد رفعت
عجیب ترین وبلاگ
سايت استاد هنداوي
ثبت دامنه رایگان
فقط کارتون...
زیست شناسی متوسطه و پیش
سايت استاد حنيفي
مذهبی

آرشیو موضوعی
sms
دانشكده
نرم افزار موبایل
بازی موبایل
اطلاعات موبایل
دانلود قرائت
درباره قرائت خودم
عکس های دیدنی
موسیقی مقامی عرب
عبدالفتاح شعشاعی
محمد رفعت
مصطفی اسماعیل
محمد صدیق منشاوی
محمد احمد شبیب
علی محمود
محمد احمد شبیب
راغب مصطفی غلوش
شحات محمد انور
کامل یوسف البهتیمی
احمد احمد نعینع
محمد عبدالعزیز حصان
شعبان عبدالعزیز صیاد
ابوالعینین شعیشع
سایر قاریان
سيد نقشبندي
عبدالمنعم طوخي
طه الفشني
محمود رمضان
اخبار مسابقات قرآنی در ارومیه و استان
محمد عبدالوهاب
آموزش مقام نهاوند
آموزش مقام بيات
آموزش مقام رست
آموزش مقام سه گاه
آموزش مقام عجم
آموزش مقام حجاز
آموزش مقام صبا
آموزش مقام چهارگاه
آموزش مقام عجم
محمود علی البنا,
عبدالباسط محمد عبدالصمد
طه الفشنی
احمد ابوالقاسمي
حامد ولیزاده
بابک ولیزاده
محمد اللیثی
احمد الرزیقی
سید متولی عبدالعال
ابتهال
خلیل الحصری
احمد الرزیقی
محمد طبلاوی
محمد طنطاوی
محمد بسیونی
منصور الدمنهوري
حمدي محمود الزامل
سعيد عبد الصمد الزناتي
أنور الشحات محمد أنور
عبد العزيز علي فرج
طارق عبد الباسط عبد الصمد
عبد العظيم زاهر
عبد الفتاح الطاروطي
محمد السيد ضيف
محمد بدر حسين
محمد عطية حسب
محمد فريد السنديوني
محمد عمران
محمود عبد الحكم
دانلود قرائت تصويري
نرم افزارهاي قرآني
مقالات قرآنی
شیخ احمد سلامه
قطعات زیبا از تلاوتها
عکس قاریان
دل نوشته هایم
سعید مسلم
حامد شاکرنژاد
اذان
ص . ج
ماجرای تلاوت قرآن با موسیقی

پیوندها
دلتنگيها
تنهايي از ان خداست
آموزش مقام رست
آموزش مقام حجاز
آموزش مقام نهاوند
حامد وليزاده
آموزش مقام عجم
آموزش مقام چهارگاه
آموزش مقام صبا
دانلود 221 تلاوت از استاد مصطفي اسماعيل
دانلود تلاوتهاي ناب
مقاله تقوا
دانلود مجموعه 70 تلاوت مجلسی
قرآن با ترجمه
سایت استاد محمد رفعت
تمام تلاوتهای استاد رفعت
سایت استاد طنطاوی
دانلود تصاویر استاد مصطفی اسماعیل
وبلاگ جشنواره
آهنگ هاي محمد عبدالوهاب
آموزش مقام بيات
آموزش مقام سيكا
نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:21 | لینک  | 

مقام حجاز يك

مقام حجاز دو

قسم القرآن الكريم

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:18 | لینک  | 

 قطعه هاي آموزشي مقام حجاز كه از تلاوتهاي مختلف براي آموزش شما عزيزان اديت شدند.اميدوارم بهره كافي رو از اين الحان ببرين

سوره حج - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره يس - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره غاشيه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره احزاب - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره طارق - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره حجرات قاف - استاد شحات محمد انور

سوره آل عمران - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قصص - استاد محمد صديق منشاوي

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره نسا - استاد محمد رفعت

سوره مريم - استاد محمد رفعت

سوره مدثر - استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد

مقام حجاز يك

مقام حجاز دو

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:16 | لینک  | 
 

+IE 6+ | FireFox 2