موسسه قرآنی ثامن الحجج وموسسه قرآن وعترت بقیه الله قزوینمجموعه قرائت های مجلسی (3) فرستادن به ایمیل
دوشنبه, 31 فروردین 1388 ساعت 19:50, بازدید: 22050

مجموعه 40 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا تقدیم به کاربران عزیز

دانلود در ادامه مطلب

 

 

 

 

روم 17 تا 30،ضحي،انشراح،حمد و بقره1تا5

استاد محمد صديق منشاوي

يوسف(ع) 1 تا 27

استاد محمد صديق منشاوي

شوري 49 تا آخر،قاف1 تا 11،تکوير و شمس

استاد عبد الباسط عبدالصمد

حجرات و حاقه1 تا 18

استاد عبد الباسط عبد الصمد

نجم31تاآخر،قمر1تا16و49تاآخر،رحمن1تا28

استاد مصطفي اسماعيل

نجم 32تاآخر،قمر1تا14و رحمن1تا29

استاد ابوالعينين شعيشع

قصص 5 تا 16و شمس

استاد ابوالعينين شعيشع

انفال 1 تا 24

استاد محمد عبدالعزيز حصان

اسراء 1 تا 24

استاد محمود علي البنّا

فرقان 58 تا آخر، قيامه و علق1تا5

استاد کامل يوسف بهتيمي

قيامه و دهر(انسان)

استاد محمد عمران

هود 36 تا 57

استاد حمدي زامل

تحريم

استاد محمد شبيب

کهف 30 تا 50

استاد شعبان صياد

نحل 125 تا آخرو اسراء 1تا17

استاد شحات محمد انور

آل عمران 26 تا 38

استاد شحات محمد انور

احزاب 38 تا 50

استاد راغب مصطفي غلوش

نبا 31 تا آخر، نازعات 26تاآخرو انفطار

استاد محمد ليثي

بقره 284 تا آخرو آل عمران 1تا6

استاد سيد متولي عبد العال

احزاب 21 تا 29و بلد 1تا18

استاد عبد الفتاح طاروتي

دهر(انسان) 23تاآخر و فجر

استاد عبد الفتاح طاروتي

بروج 11تا آخر، شمس،قريش،کوثر،حمد و بقره1و2

استاد انور شحات انور

سوره طارق، سوره بلد

محمد رفعت

سوره کهف آیه 1 تا14

استاد احمد سلیمان سعدانی

سوره قاف ، سوره انفطار

استاد محمود عبد الحکم

سوره نور آیه 34 تا42

استاد محمود رمضان

سوره واقعه آیه 75 تا آخر، سوره حدید آیه 1 تا12

استاد شعبان صیاد

سوره احزاب آیه 21 تا35، 40 تا48

استاد کامل يوسف بهتيمي

سوره هود آیه 36 تا49

استاد شحات محمد انور

سوره کهف آیه 107 تا آخر، سوره مریم آیه 1 تا36

استاد محمد شبیب

سوره اعراف 196 تا آخر، سوره انفال آیه 1 تا10

استاد محمد الیثی

سوره انبیأ آیه 76 تا آخر

استاد سعید زناتی

سوره اسراء آیه 1 تا36 ، سوره حاقه آیه 1 تا24

استاد مصطفی اسماعیل

سوره آل عمران 189 تا195 ، سوره بلد آیه 1 تا18

استاد راغب مصطفی غلوش

سوره حجرات آیه 1 تا آخر ، سوره شرح، سوره نصر

استاد طه فشنی

سوره واقعه آیه 1 تا40 ، 75 تا آخر، سوره حدید 1 تا5

استاد حمدی زامل

سوره شعراء آیه 52 تا89، سوره فجر، سوره حمد

استاد محمد صدیق منشاوی

سوره نجم آيه 1 تا آخر، سوره ضحي، سوره شرح، سوره تين، سوره علق آيه 1 تا14، سوره قدر

استاد عبد الفتاح شعشاعي

سوره حجرات آیه 15 تا آخر، سوره قاف آیه 1 تا11، سوره انفطار، سوره زلزال

استاد محمد عبد العزیز حصان

سوره نبأ آیه 31 تا آخر، سوره طارق، سوره شمس، سوره ضحی، سوره شرح، سوره تین، سوره قدر

عبد العزیز فرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: سايت رادیو قرآن

 

 

دانلود یکجای مجموعه قرائت های مجلسی (3) - مجموعه 40 قرائت مجلسی از قاریان برتر دنیا
نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:53 | لینک  | 

مقام حجاز يك

مقام حجاز دو

قسم القرآن الكريم

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:18 | لینک  | 

 قطعه هاي آموزشي مقام حجاز كه از تلاوتهاي مختلف براي آموزش شما عزيزان اديت شدند.اميدوارم بهره كافي رو از اين الحان ببرين

سوره حج - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره يس - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره غاشيه - استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

سوره احزاب - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره طارق - استاد كامل يوسف البهتيمي

سوره حجرات قاف - استاد شحات محمد انور

سوره آل عمران - استاد محمد صديق منشاوي

سوره قصص - استاد محمد صديق منشاوي

سوره آل عمران - استاد احمد احمد نعينع

سوره نسا - استاد محمد رفعت

سوره مريم - استاد محمد رفعت

سوره مدثر - استاد عبدالباسط محمد عبد الصمد

مقام حجاز يك

مقام حجاز دو

نوشته شده توسط زهرا دباغها در ساعت 22:16 | لینک  | 
 

+IE 6+ | FireFox 2